Dayanma yapılarının DBYBHY ve TBDY göre analiz sonuçlarının karsılaştırılması (Makale)

DAYANMA YAPILARININ DBYBHY VE TBDY GÖRE ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TESPİTLER

COMPARISON OF ANALYSIS RESULT OF RETAINING STRUCTURES ACORDING TO DBYBHY AND TBDY AND DETERMINATIONS

Levent ÖZBERK1, Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU2

ÖZET

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin (TBDY) yayınlanması ile mevcut Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’teki (DBYBHY) dayanma yapıları ile ilgili bölümde birçok değişikliklerin olduğu ve yeni bölümlerin eklendiği görülmüştür. Bu çalışmada 3, 4, 5 ve 6 m yüksekliğe sahip betonarme konsol istinat duvarlarının TBDY ve DBYBHY 'ye göre karşılaştırmalı analizleri yapılarak sonuçları incelenmiştir. Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası üzerinde iki farklı nokta alınarak, TBDY’deki yeni yaklaşımdan doğan geniş sonuç aralığı değerlendirilmiştir. Ayrıca TBDY’e deki bazı maddeler ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: DBYBHY, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Dayanma Yapıları

ABSTRACT

By publishing with new Turkish Building Seismic Code (TBDY), many changes and added new section sare observed in retaining structures part of current Turkish Building Seismic Code (DBYBHY). In this study, 3,4,5 and 6 mt height cantilever reinforcement retaining structures comparative analyzes were made according to TBDY and DBYBHY. To evaluate  wide range results due to new approeaches in TBDY two different points are defined over new Turkish Seismic Hazard Map. Besides suggestions have been made regarding some substances in TBDY.

Keywords: Turkish Building Seismic Code, Retaining Structures[1]

 

[1] İnş. Yük. Müh., Analiz Yapı Yazılım Ltd. Şti., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Sorumlu yazar)

2 Dr. Öğretim Görevlisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Makaleyi tamamını okumak için buraya tıklayın 

 

Tags: istinat duvarı deprem türkiye bina yönetmeliği TBDY DBYBHY analiz karşılaştırma

  • Tel     : +90 533 513 41 05
  • Faks   : +90 252 712 42 45
  • Adres  : İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/C Datça/ MUĞLA 

Mail List