İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

Sürüm Notları

Süresi doldu

iCad Konsol 4.1.0.0 - 02.12.2021

 • Rapor bölümüne "Geoteknik Ön Rapor" eklenildi

iCad Konsol 4.0.17.3 - 10.09.2019

 • Bazı iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 4.0.13.2 - 19.04.2019

 • Bazı iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 4.0.11.1 - 27.03.2019

 • Donatı düzenleme ekranında yanlış veri girişi durumunda oluşan kapanma sorunları çözüldü.
 • Çizim opsiyonlarında çizim opsiyon resimlerinin tekrar gösterimi sağlandı.
 • Tbdy göre deprem itkisi hesabında düzeltme yapıldı
 • Noktasal yük hesabındaki hata giderildi
 • Dinamik minimum zemin taşıma gücü kontrolündeki yanlış bildirim düzeltildi.
 • Dinamik minimum zemin taşıma gücü kontrolündeki yanlış bildirim düzeltildi
 • Zeminin dinamik geçirimlilik durumu bütün yönetmelikler için opsiyonel hale getirildi
 • Ondalık sistem virgül olduğunda uyarı veriliyor.
 • Arka ve ön temel olmaması durumunda yapılan dinamik kesme ve moment hesapları iptal edildi
 • DBYBHY göre dinamik geçirimlilik durumunda analiz yapılmıyordu düzeltildi
 • Tbdy, dinamik kayma kuvvetindeki hata giderili
 • Genel iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 4.0.0.0 - 24.04.2018

 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY) göre analiz
 • EC8'e göre dinamik analiz
 • Suyun dinamik etkisi
 • TS500'e göre moment kapasitesinin kontrolü
 • Deprem itkisinin etkime noktası opsiyonel hale getirildi
 • Büyük dış merkezlik kontrolü opsiyonel hale getirildi
 • Mononobe Okobe yönteminde Teta değerinin Fi-Beta dan küçük olursa bu değer Fi-Beta ya eşitleniyor
 • Kohezyon etkisinde negatif itkiler ihmal edildi.
 • Dinamik durumdaki kayma güvenliğinde adezyon etkisi gözardı ediliyordu düzeltildi
 • Kaydedilen dosya adı artık ana formun üzerinde gösteriliyor
 • Deprem yönetmeliklerinin seçimi Seçenekler ekranına alındı
 • Donatı düzenleme ekranı üzerinden yapılan donatı çapı düzenleme çalışmıyordu. Düzeltildi
 • Rapor Özeti özelliği geçici olarak durduruldu
 • Rapordaki bazı yazım hataları düzeltildi
 • Genel iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 3.8.2.6 - 03.01.2018

 • Pasif itki hesabında duvarın önünde tanımlanan zeminin kohezyon değerinden kaynaklanan hesap hatası giderildi.
 • Pasif itki basınç katsayısının hesabında Coulomb yöntemi seçilmesi halinde Şerit yük hesabında oluşan hata giderildi.
 • Genel iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 3.8.2.3 - 25.06.2016

 • Aci318 e göre hesaptaki pursantajın birim hatası düzeltildi.
 • 3.8.2.1 versiyon dosyasının açılması sonrası çizim ekranındaki kapanma sorunu engellendi.

iCad Konsol 3.8.2.1 - 09.06.2016

 • Pasif itki için bir çarpım katsayısı eklenildi. Pasif itki bu sayede istenilen oranda azaltılıp arttırılabiliniyor.
 • Rapor sunumundaki bazı yanlış gösterimler giderildi.
 • Dosya kayıt ve tekrar açılmasında eksik yada yanlış okunan değerlerle ilgili sorunlar çözüldü. (Örneğin hesap yapılan donatı çapları, aralıkları gibi)
 • Donatı düzenleme ekranındaki hesap edilen donatı alanı ile kullanılan donatı alanı karşılaştırmasındaki eksiklik giderildi.
 • Yazılımın kapanmasına neden olan bir hatalı veri girişi için önlemler alındı.
 • Bazı iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 3.8.0.0 - 17.09.2015

 • Deprem itkisi opsiyonel olarak parabol veya ters üçgen şelinde etkitilebiliyor.
 • Zemin taşıma kapasitesi hesap yöntemlerine Meyehoff yöntemi eklenildi
 • Nihai Eksantiriste kontrolü opsiyonel olarak eklenildi.
 • Bazı iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 3.6.1.7 - 07.11.2014

 • Bazı iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 3.6.1.5 - 28.10.2014

 • 3.6.0.0 versiyonunda Temel Ankraj ekranına gelindiğinde yapılan işlem hatası giderildi.
 • Çizim ekranındaki kotlandırma hatası giderildi
 • Opsiyonlar ekranındaki bazı parametre ilgili yaşanan okuma sorunu giderildi
 • Yazılımın kapanmasına neden bir çok sayıda durum düzeltildi, yazılımda bir takım iyileştirmeler yapıldı.

iCad Konsol 3.6.0.0 - 06.10.2014

 • Kullanıcı istediği sayıda Fx, Fy ve Moment yükünü duvara etkitebiliyor.
  • Önemli Not: Etkitilen yükler şimdilik sadece stabilite analizinde dikkate alınmaktadır.
 • Deprem yönetmeliğimizde kullanılan Mononobe-Okobe yöntemine ek olarak Mononobe-Okobe yöntemine göre dinamik aktif zemin basınç katsayısını hesabı eklenildi
 • Dinamik yatay kuvvetlerin düşey bileşenleri dikkate alındı.
 • Analiz Ekranında, Stabilite analiz sonuçları Yeterli olmasına rağmen Yetersiz görünme hatası giderildi.
 • Bir çok iyileştirme yapıldı

iCad Konsol 3.5.1.3 - 09.08.2014

 • Zemin Sınıfları ekranının gösterimindeki hata giderildi
 • Zemin sınıfları ekranı ASTM D2487 ye göre yeniden düzenlendi
 • Manuel zemin sınıfları ekranında seçilen zemin sınıfı zemin sınıfları ekranına yansıtılıyor
 • Çizim ekranında Türkçe karakterlerde çıkan problem yeni yazı stili eklenerek çözüldü
 • Devrilme güvenliği kontrolünde arka ampatman yok iken şürşarj yükünün olumlu etkisinin dikkate alınması hatası giderildi
 • Bazı iyileştirmeler yapıldı.

iCad Konsol 3.5.0.4 - 04.08.2014

 • Duvar tipi Konsol yada Ağırlık olarak seçilebilir.
 • Bs8110 yöntemine göre dizayn
  • Moment kapasite kontrolü
  • Kesme kapasitesi kontrolü
 • Yeni basınç katsayısı hesap yöntemleri eklenildi
  • Caqout-Kerisel yöntemi ile aktif ve pasif basınç katsayısının hesabı eklenildi
  • Muller-Breslau yöntemiyle aktif basınç katsayılarının hesabı yazılıma eklenildi
  • Soklovoski yöntemi ile pasif basınç katsayısının hesabı eklenildi
 • Manuel zemin sınıflandırması modülü yazılıma adapte edildi. Bu modül sayesinde kullanıcılar USCS ASTM D 2487 e göre kendi tanımladıkları zeminin hangi sınıfta bulunduğunu görebilirler.
 • Rapor dosyasında statik aktif ve pasif basınç katsayılarının gösterimindeki hata giderildi
 • Kohezyon değerinin çok yüksek olması durumunda stabilite analizlerinde çıkan anormalliği düzeltmek için düzenlemeler yapıldı
 • Kaydedilen dosya tekrar çağrıldığında "Deprem etkisi" nin hatalı okunma durumu düzeltildi.
 • Yazılımın türü ile ilgili yazım hatası giderildi
 • Aci318 ile dizaynda iyileştirmeler yapıldı.
 • Bazı iyileştirmeler yapıldı

iCad Konsol 3.0.0.0 Alfa Önizleme 2 - 30.08.2013

 • Yeni sürüm hakkında bilgi edinmek için lütfen bu iCad Konsol yazılımımızın sayfasını inceleyiniz.

iCad Konsol 2.2.0.7 - 02.11.2012

 • 3 Boyutlu çizimde iyileştirmeler yapıldı
 • Yazılım bileşenlerinde güncellemeler yapıldı. (Osen Xp 2009 to 2010)
 • Arayüzle ilgili düzenlemeler yapıldı

iCad Konsol 2.2.0.4 - 18.09.2012

 • Taban plağı dişi betonarme hesabında bir düzenleme yapıldı
 • iCad Konsol 2.2.0.3 - 08.09.2012
 • Rapor ve formlardaki "Analiz Mühendislik" yazıları "Analiz Yapı" olarak revize edildi.
 • Versiyon kontrolünde revizyon yapıldı

iCad Konsol 2.2.0.1 Beta - 18.11.2011

 • Hakkında kısmında şirket bilgilerimiz güncellendi

iCad Konsol 2.2.0.0 Beta

 • Yazılım Çatlak Genişliği hesabı eklenildi.
 • İstinat duvarı temelinin üst yüzeyine eğim veribilme özelliği eklenildi.
 • İstinat perdesinin arkasına eğim verebilme özelliği eklenildi
 • Rapor bölümü yeniden yazıldı, sunumu değiştirildi, yanış gösterilen değerler düzeltildi.
 • İngilizce Rapor desteği özelliği eklenildi.
 • Rapor sayfo no artık istenilen sayıdan başlatılabiliyor
 • 26 lık donatı seçimindeki hata giderildi.
 • (0.9G+1.6Hs) ve (0.9G+Hs+Hd) yük birleşiminin kontrolleri opsiyonel hale getirildi.
 • Kayma dişinin hesabında düşey yükten doğan yatay kuvvetin kontrolü opsiyonel hale getirildi.
 • 3d görüntüde iyileştirmeler yapıldı
 • Kayma dişinin hesabında artık dinamik kesme kuvvetide dikkate alınıyor.
 • Hakkında ekranında iyileştirmeler yapıldı.
 • Sürtünme kesme hesabı, perde dibindeki donatının değişmesi durumunda yeniden hesaplanıyor.

iCad Konsol 2.0.1 versiyonunda yapılan değişiklikler

 • Sürtünme açısı içsel sürtünme açısına göre hesaplanıyordu ancak karşılaştırmalarda çıkan problemlerden ötürü sürtünme açısına kullanıcılarında müdehale imkanı sağlandı
 • Zemin değerinin artırılması ile ilgiliği uyarıda yazan ABYYHY yazısı yeni yönetmeliğe uygun olarak DBYYHY şeklinde değiştirildi
 • Geometrik Bilgi ekranında Görünüm çerçevesinde mouse la parametrik değerlerin üzerine gelindiğinde mouse ikonu değişiyor ve bir açıklama geliyor
 • Geometri Bilgi ekranında Beta ve L değerlerinin simgeleri düzeltildi.
 • Hata ekranında, hatalı kontrol etiketleri kırmızı renkte belirtiliyor.
 • Geometri Bilgi ekranında, İstinat Duvarı Geometrisi şekli üzerindeki parametrelerin daha kolay anlaşılması için T3 değeri perde gövde plağı üzerine kaydırıldı.
 • Çizim ekranında genel istinat duvarının geometrisi ve donatı kesitinin tanıtım yazısı eklendi.
 • Analiz yapılmadan çizim alındığında genel istinat duvarı çizimine ek olarak bir çizim daha yapılıyordu artık yaptırılmıyor.
 • Hafifletme konsolunda alt yatay donatı depremin tersinir etkisinden ötürü artık gönyeli çiziliyor.
 • Dosya okuma işlemindeki tarih hatası giderildi.