İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

Analiz Özellikleri

Süresi doldu

ToprakarmeTabakalı Zemin Analizi


İstenilen sayıda tabaka tanımlabilir. Tabakalar efektif veya toplam gerilme yöntemi ile analiz edilebilir. Zeminin kohezyonu, adezyonu, duvar-zemin sürtünme açısı dikkate alınabilir.

ToprakarmeFarklı basınç katsayı yöntemleri ile analiz


Kullanıcı aktif durum için Coulomb, Rankine, Caqout-Kerisel ve Muller Breslau yöntemleri ile
Pasif durum için Coulomb, Rankine, Caqout-Kerisel, Sokolovski yöntemleri ile 
Sükunetteki durum için Jacky, Danimarka, Aşırı Konsodilasyon ve Kohezif yöntemleri basınç katsayılarını hesaplatabilir.

Toprakarme

 Su Etkisi


Duvarın arkasında ve önünde su tanımlanabilir. Duvar önündeki su zeminin içerisinde veya üzerinde olabilir. Suyun kaldırma kuvveti ve gerilme çatlağı dikkate alınarak analiz yaptırılabilir. Yüzdürme kontrolü yaptırılabilir.

Toprakarme

Stabilite Analizleri


Statik ve dinamik durumlar için kayma , devrilme , zemin taşıma kapasitesi,toptan göçme analizi. Oturma ve dönme açısı hesabı

Toprakarme

 Sürsarj Yükleri


İstenilen   sayıda   yayılı  yük  ,  şerit yük  ,  trapez   yük ,  çizgisel    yük  , yamuk yük, rampa yük, üçgen yük ve noktasal yük tanımlanabilir.

Toprakarme Donatı Türü Seçimi


Duvar modellemesinde metal şerit veya geotekstil donatı kullanılabilir.

Toprakarme

 İç Stabilite Analizleri


Statik ve dinamik durum için kopma, sıyrılma ve bağlantı noktası dayanımı kontrolü

Toprakarme

 Deprem


Deprem etkisi opsiyoneldir. Deprem etkime şekli parabol yada ters üçen şeklinde seçilebilir.Sismik katsayılar, Deprem yönetmeliğimize ve Hindistan deprem yönetmeliğine göre hesaplanabilir yada manuel olarak girilebilir.

Toprakarme

 Farklı Kayma Yüzeyleri ile hesap


Uzayabilen (Üçgen kayma yüzeyi) yada uzayamıyan (yamuk kayma yüzeyi) ile analiz yapılabilir.

 

Toprakarme

 Zemin Taşıma Kapasitesi Hesap Yöntemi


Teorik dağılım yada Meyerhoff yöntemi ile hesap yapılabilir.

Toprakarme

Zemin Sınıfları Kütüphanesi


USCS ASTM D 2487 ye göre oluşturulan zemin sınıfları kütüphanesinden 24 farklı zeminin farklı zemine ait bilgilere görüntülenebilir. Geliştirilen Manuel Zemin Sınıfı Hesaplama modülü, girilen bilgilere göre zemin sınıfını bulabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın
 

Toprakarme

Zemin Emniyet Gerilmesi Hesap Modülü


Modellenen duvara ait zemin ve gometri bilgileri kullanılarak zeminin taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesinin hesabı yapılabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın

Toprakarme

 Kama Agırlığı


Kama ağırlığından doğan deprem itkisi dikkate alınabilir.

 

Toprakarme

Eksantriste Kontrolü


Eksantriste kontrolü yaptırılabilir.

Toprakarme

 Sükunetteki Durum


Sükunetteki durum dikkate alınabilir. Sükunetteki durum için farklı yöntemlerle çözüm yapılabilir

 

Toprakarme

 Pasif itki


Duvar önündeki pasif itki dikkate alınabilir veya ihmal edilebilir. Pasif itki bir katsayı ile azaltılabilir.