İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

Jeo Taşıma Sürüm Notları

Süresi doldu

 

! Temel ekranındaki Perde yüksekliği ve kayma kontrolü ifadesi değiştirildi
* Presiyometre veri giriş formunda Zemin Yapısı girişindeki hata düzeltildi
* Temel gömülme derinliği 0 girildiğinde oluşan çizim hatası giderildi
* Bir takım iyileştirmeler  yapıldı

 

+ Bodrum perdelerine gelen yatay yük hesabında temel gömülme derinliği yerine perde yüksekliği kullanılmaya başlanıldı. Perde yüksekliği temel bilgileri ekranından tanımlanabiliniyor
+ Kayma güvenliği kontrolünde pasif itki hesabı yapılan yükseklik için temel gömülme derinliğine ek perde yüksekliğini kullanma opsiyonu eklenildi
* TBDY taşıma gücü raporunda qt yerine qk yazılıyordu düzeltildi
* Spt seçili değilken oluşan spt korelasyon hesabında ve raporunda oluşan hata giderildi
* Spt seçili değilken oluşan spt korelasyonlarına göre yatak katsayısı hesabında ve raporunda oluşan hata giderildi

 

+ Vs(30)'a göre Yerel Zemin Sınıfı nın tespit raporunda Vs(30) formülasyonu ve yapılan işlemin açılımı eklenildi
+ N60(30)'a göre Yerel Zemin Sınıfı nın tespit raporunda N60(30) formülasyonu ve yapılan işlemin açılımı eklenildi
+ Cu(30)'a göre Yerel Zemin Sınıfı nın tespit raporunda Cu(30) formülasyonu ve yapılan işlemin açılımı eklenildi
+ Cu(30)'a göre Yerel Zemin Sınıfı nın tespitinde sadece idealize zemin profilene göre değil bütün sondaj kuyuları için yapılıyor
* N60(30) 'a göre Yerel Zemin Sınıfı nın tespit raporunda sunumunda oluşan hata giderildi

 

* Bir takım iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapıldı

 

* Bir takım iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapıldı

 

+ Farklı oturma analizi (Timoshenko-Goodier,Bowles,mw ve cc oturma analizleri için)
+ Taşıma gücü analizinde temel altındaki tabakalar dikkate alınarak hesap yapılmaya başlanıldı
+ Oturma analizleri temelin hem ortası hemde köşesi için birlikte hesaplanıyor
+ Oturma analizlerinde Westergard yöntemi seçilmesi halinde formülü gösterilmeye başlanıldı
+ Zemin Bilgileri ekranına seçilen zemin bilgilerinin kopyalanarak çoğaltılması özelliği eklenildi
+ Sondaj Kuyuları formuna Spt Grafikleri butonu eklenildi. Butona tıklanıldığında her sondaj kuyusuna ait Spt N grafikleri tek bir grafik altında gösteriliyor.
+ Jeofizik Bilgiler formuna Vs Grafikleri butonu eklenildi. Butona tıklanıldığında her Jeofizik serime ait Vs grafikleri tek bir grafik altında gösteriliyor.
! Oturma raporlarında düzenlemeler yapıldı. İçerik ortalandı.Bazı raporlara derinlik eklenildi
! Yatak katsayısına bağlı taşıma gücü parametresi Ayarlar Ekranında Rapor Ekranına kaydırıldı
* Presiyometre analizi bazı durumlarda (Pl3) hesabında hata oluşuyordu düzeltildi.
* Nokta yükleme deney sonucuna göre yapılan taşıma gücü analizini sonuçlar kısmında değerledirmede hata vardı düzeltildi
+ Şev analizi raporunda ön bilgiler tablosuna simgeler sütünu eklenildi
! Şev analizi için rapor ve form grafikleri güncellendi
+ Spt veri girişinde derinlik bilgisi daha detaylı adlandırılıp yanına açıklama eklenildi
! Spt veri giriş formundaki bilgi gösterim butonları grafik haline getirildi
* N30(30)' a göre yerel zemin sınıfı belirlenmesinde temel gömülme derinliği spt toplam derinliğinden fazla ise program kapanıyordu düzeltildi
! Spt düzeltmelerinde Spt adı yerine sondaj kuyusunun adının kullanılmaya başlanıldı
* Nokta yükleme ve Tek Eksenli deneyinde deneyi eklendiğinde K ve Ks değerleri yanlış öneriliyordu düzeltildi
* Nokta yükleme ve Tek Eksenli deneyleri kopyalanamıyordu. Düzeltildi
! Nokta yükleme ve Tek Eksenli deneyleri raporunda sonuça tablosuna No, Z ve Sf değerleri eklenildi
! 2 boyutlu grafik ekranda yer altı suyu kesik kesik çizdiriliyor
* Spt deneyi olmayan kuyularda Burland Burbidge yöntemine göre oturma analizinde hata veriyordu. Düzeltildi
* Sondaj Kuyusu tabakalarında kullanılan bir zemin silinip mevcut bir zemin ataması yapılıyordu. Artık tabakalarda kullanılan zemin silinemiyor. Silinmek istenildiğinde kullanıldığı yer kullanıcılara bildirilerek silme işlemi durduruluyor
* Silme prosederünde (zemin ve) hata oluşması halinde programın kilitlenmesini engelleyecek bir önlem alındı
Çok sayıda iyileştirme yapıldı
* Tbdy ve İdriss-Boulanger yöntemiyle yapılan sıvılaşma analizinde oluşan hata giderildi.

 

+ Raporun Sondaj kuyuları bilgilerine enlem ve boylam bilgileri eklenildi
* MTA Diri fay haritası formu hata veriyordu. Form açılışındaki hatayı gidermek için bir çalışma yapıldı
* Ayarlar oturma sekmesindeki bazı değişkenlerin okunmasıdaki hata giderildi
* Bazı bilgisayarlarda Raporun Zemin iyileştirme seçenekleri ekranında seçim kutucukları görünmüyor. Bu durumu çözmek için bir çalışma yapıldı
- Sıvılaşma analiz ön bilgileri her sondaj kuyusu için ayrı ayrı verildiği için kaldırıldı
! Yerel zemin sınıfı tablosunu Depremsellik bölümünde farklı bir konuma (Zemin Sınıfı Belirleme'nin altına) kaydırıldı
* Mevcut bir dosya açılıp yeni sondaj kuyusu eklenildiğinde Spt düzeltme değerleri ön yüklü gelmiyordu düzeltildi

 

* Sondaj kuyusunda kopyalanma işleminde kopyalanmayan değerler vardı. Düzeltildi
* Spt düzeltme faktörler değiştirildiğinde bütün sondaj kuyularındaki değerler değişiyordu. Düzeltildi
* Ayarlar> Oturma bölümünde bazı değerlerde yapılan değişiklikler işlenmiyordu düzeltildi
* Raporun sonuç kısmında taşıma gücüne göre yatak katsayısı seçiminin sunumundaki hata giderildi
* Geoteknik rapor seçenkler formunda seçili Vs profili silindikten sonra tekrar açılırsa hata veriyordu. Düzeltildi

 

+ Raporun sonuç özet tablo kısmına

 • Deprem ekranında DD2 seçimide yapılsa DD3 durumu raporda sunuluyor
 • Temel bilgileri Lx,Ly,Df, temel türü
 • Bina önem katsayısı
 • Bina kat tanımı eklenildi
* Bodrum perdelerine gelen yük hesabındaki zemin seçim hatası giderildi
* Nokta yükleme ve tek eksenli deneyine göre raporun taşıma gücü sonuç değerlendirmesindeki hata giderildi
+ Raporun sonuç kısmına Presiyometre deneyinin taşıma gücü değerlendirilmesi eklenildi
* Taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabında (yeni eklenen nokta yükleme, tek eksenli basınç deneyi ve presiyometre deneylerine) göre düzeltme yapıldı
+ Taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesapları raporda ayrı ayrı sunulmaya başlanıldı
* Zemin Bilgileri ekranın Zemin Sınıfları formumdanki kaya zemin parametreleri eklemeler yapıldı ve kaya zemin ataması sonucunda oluşan hata giderildi
* Bazı iyileştirmeler yapıldı 

 

+ Laboratuvar deneyi bilgileri sondaj kuyusu bölümüne eklenildi
+ Rapor bölümüne Sondaj Logu eklenildi
* Raporun Mevcut Zemin Araştırmaları bölümü yeni eklenen Laboratuvar Deney Bilgilerine göre güncellendi
+ Proje Bilgileri ekranında "Parsel Sorgulama Uygulaması GeoJSon Dosyası Oku" butonunun yanına parsel sorgulama ekranından bu dosyanın nasıl indirilip kullanılacığının anlatıldığı bir video linki eklenildi
+ TBDY 2018 de tanımlanan Özel zeminlere ait bilgiler 4.5 versiyonunda sondaj kuyusu formuna eklenilmişti artık bu değerler raporda da sunuluyor.
- Su Bilgisi Formu kaldırıldı.
! Suyun birim hacim ağırlığı değişkeni Seçenekler ekranına, su seviyesi sondaj kuyuları bölümüne kaydırıldı
! Zemin Etüt deneyleri formuna artık Proje Bilgileri Ekranından değil Sondaj Kuyusu formundan erişiliyor
+ Sondaj Kuyusu veri girişine Araştırma Çukuru opsiyonu getirildi. Kullanıcı sondaj kuyusunun Araştırma Çukuru olarakta tanımlayabiliyor
+ Her sondaj kuyusu için yüzeysel temellerin kayma kontrolü yapılıyor
* Yüzeysel temellerin kayma kontrolü raporunda sonuç değerlendirmesi ayrı bir tabloda sunuluyor
+ Her sondaj kuyusu için bodrum perdelerine gelen yükler hesaplanıyor
+ Rapor ekranında, Geoteknik rapor seçenekleri formuna Seçilen Yerel Zemin Sınıfı seçeneği eklenildi.
'* Spt korelasyonları rapor sunumunda oluşan bir hata giderildi
'* Spt düzeltmelerinin gösteriminde oluşan bir hata giderildi
+ Vs sıvılaşma analiz raporunda sonuç değerlendirme tablosunua tabaka yükseklik bilgileri eklenildi
* Zemin iyileştirme önerileri formunda seçim özellikleri gösterilmiyordu düzeltildi.
* Nokta yükleme taşıma gücünün rapor sunumundaki hata giderildi
* Cpt sıvılaşma analizinde bazı dosyalarda oluşan hata giderildi.
* Modelde bir hata olmamasına rağmen zemin iyileştirmesi önerisi yapılıyordu düzeltildi
* Spt düzeltmelerinde artık Idriss ve Boulanger yöntemi formülasyonu yerine TBDY'deki yönteme ait sonuçlar sunuluyor
* Bazı iyileştirmeler yapıldı

 

+ Çoklu sondaj kuyusu ekleme özelliği eklenildi
 + Her sondaj kuyusuna ayrı Spt deneyi tanımlanabiliniyor
+ Her sondaj kuyusuna ayrı Cpt deneyi tanımlanabiliniyor
+ Her sondaj kuyusuna ayrı Presiyometre deneyi tanımlanabiliniyor
+ Her sondaj kuyusuna ayrı Nokta yükleme deneyi tanımlanabiliniyor
+ Her sondaj kuyusuna ayrı Tek eksenli basınç deneyi tanımlanabiliniyor
+ Cpt deneyine göre sıvılaşma analizi (Idriss ve Boulanger yöntemi) eklenildi
+ Presiyometre analizinde eş değer net limit basınç değeri artık otomatik olarak hesaplanıyor
! Idriss ve Boulanger yöntemi ile Spt deneyi göre yapılam sıvılaşma analizinde Cn hesabı artık Boulanger (2003) in önerdiği yönteme göre yapılıyor
+ Zemin Bilgileri ekranında oturma sekmesine Ön konsolidayon gerilmesi için korelasyon aracı eklenildi
! Atmosfer basınç değeri kullanıcı tanımlı hale getirildi
! Burland Burbidge Oturma analizi tekrar aktife edildi
* Idriss ve Boulanger yöntemi ile Spt deney göre yapılan sıvılaşma analizi raporu revize edildi
* MTA Diri Fay haritası görüntüleme oluşan hata giderildi
* Presiyometre yöntemi ile taşıma gücü analizinde bir düzeltme yapıldı
* Bazı iyileştirmeler yapıldı

 

+ MTA nın diri fay haritası program eklenildi. Deprem bilgileri ekranında faya olan mesafe kutucuğnun yanındaki tuşa baılarak bu ekrana ulaşılabilir
+ Derin temel taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabı eklenildi
'+ Zemin ve Tabaka bilgilerinin dışa aktarılması sağlandı. Bu sayede JeoCad ve iCad Rijit yazılımlarının birbirleriyle iletişimi sağlanacak
* Bazı durumlarda jeofizik korelasyon hesaplarında oluşan hatalar giderildi
'* Bazı iyileştirmeler yapıldı (Rapor başlıklarının renginin değiştirilmesi gibi)
+ Jeozifik hesaplarda elde edilen zemin hakim periyodu hesabında hesap derinliği opsiyonel hale getirildi
! Yüzeysel temel tekil veya sürekli değilse raporun yük bilgileri bölümündeki ilgili yük bilgisi görüntülenmiyor
* Analiz Sonuçlarını Kontrol Et formudaki Kayma kontrolünün yanlış değerlendirilmesi düzeltildi.
! Ribbon status bardaki "Jeo Taşıma Gücü " ifadesi "Jeo Taşıma" ifadesi ile değiştirildi.
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
* Raporun sıvılaşma bölümünde gösterimle ilgili iyileştirmeler yapıldı.
- İdriss sıvılaşma analizide Sıvılaşam risk yüzdesi kaldırıldı
! Spt düzeltme katsayıları (Cb,Cr,Cs) Spt Verileri forma kaydırıldı
* Zemin gerilmesi raporundaki grafik gösterme hatası giderildi
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
+ Temelden çıkan hafriyatla ilgili  raporun sonuç kısmına bir öneri eklendi
'+ Sonuç ve öneriler kısmına yapılan sıvılaşma risk analizlerinin sonuçları eklenildi
'+ Raporun sonuç bölümüne Kayma dalgası ile sıvılaşma analiz sonuç değerlendirilmesi eklenildi
! Raporun sonuç kısmındaki kayma kontrolü X ve Y yönleri ayrı ayrı değerlendiriliyor
'+ Raporun sonuç kısmına dönme kontrolü eklenildi.
'+ Raporun sonuç kısmına dönme kontrolü eklenildi.
'+ Rapor bölümüne Spt Düzeltmelerini görüntülemek için ayrı bir buton eklenildi.
* Raporun sonuç kısmı ile ilgili çok syıada iyileştirme ve düzletme yapıldı
* Geoteknik rapor içeriğindeki Tokimatsu yönteminin sıralamasındaki hata giderildi
* 4.1 versiyonu öncesi bazı dosyaların okunmasında karşılaşılan sorun çözüldü
* Post sıvılşama ve sıvılaşma risk analizlerinde PI kontrolündeki hata giderildi
! Analiz sekmesi kaldırıldı.
+ Analiz sekmesi altında sunulan analiz sonuçlarının inceleme bölümü Rapor sekmesine kaydırıldı
+ Yazılım arayüzünde bazı tasarımlar için renk kombinasyonları eklenildi 
! Taşıma gücü analizlerinin rapor içindeki sunumu revize edildi. 
! Zemin gerilme analizi raporu iyileştirildi.
* Taşıma gücü analizinde yeraltı su seviyesinin belirli bir durumu için yapılan gama hesabındaki hata giderildi.
- Seçenekler bölümünde bazı analizlerin yapılıp yapılamayacağını belirleyen seçenekler kaldırıldı.
* Eski sürüm dosya okuma fonksiyonlarında iyileştirme yapıldı
+ Yük Bilgileri ekranına Aşağı ve Yukarı Düzenle tuşları eklenildi
+ Tekil temel çözümleri dikdörtgen temel altında çözülüyordu.Tekil ve sürekli temeldeki yük bilgilerinde ek bir tanıma ihtiyaç olduğu için yüzeysel temellere tekil temel seçeneği eklenildi
+ Yük Bilgileri ekranınıda ek bir yük bilgisi tanımlaması yapıldı 
'! Rapor seçenekleri, rapor ekranından bağımsız bir forma kaydırıldı
+ Jeofizik profil ekranına Vs grafiği eklenildi
* Arazinin grafik gösteriminde temel ekranına gelindiğinde su seviyesi gösterimindeki hata giderildi
* İdriss & Boulanger sıvılışma analizinde bir düzeltme yapıldı
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
 • * Taşıma gücü analizinde yeraltı su seviyesinin belirli bir durumu için yapılan gama hesabındaki hata giderildi.
! İdriss ve Seed yöntemi İdriss ve Boulanger yöntemi ile değiştirildi
+ Analiz ekranındaki spt yöntemi ile taşıma gücüne birim eklenildi
* Bazı iyileştirme ve düzeltmeler yapıldı.
* Raporda bazı iyileştirmeler yapıldı
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
* Spt korelasyon (zemin parametreleri için) sonuçlarının rapor ve analiz ekranındaki sunum hatası giderildi.
+ZF zeminler için Deprem Spektrumu hesabı ve Spektrumların dışa aktarılması özelliği eklenildi
* Grafik arayüz alt yapısı güncellendi
'! Deprem spektrumları sadece DD2 düzeyi için raporlanıyordu artık Deprem ekranında yapılan Deprem Düzeyine göre raporlanıyor
'* Raporun Geoteknik parametrelerin Tayini bölümünde kısa dönem için cu değeri basılmıyordu düzeltildi.
+ Yatay ve düşey elastik tepki spektrumu hesabı eklenildi.
+ Geoteknik Tasarım Parametrelerinin Tayin Tablosunun oluşturulması için gerekli veri girişi "Zemin Bilgileri" ekranına eklenildi.
* Raporda bazı yazım hataları giderildi
* Jeofizik bilgi ekranında dosya okuma sonrası oluşan hata giderildi.
* Şişme hesabının analiz ve rapor gösterimi arasında fark düzeltildi
* Bazı durumlarda jeofizik korelasyonu ile taşıma gücü rapor sunumunda oluşma hata giderildi.
+ Proje ekranına "Jeomorfolojik ve Çevre Bilgileri" veri giriş formu eklenildi.
+ Programda üzerinde çalışma yapılan bölüme ait bilgiler ana ekranın başlığında belirtiliyor.
+ Faya yakınlık mesafesi "-" olarak girildiğinde bu bilgi raporda sunulmuyor.
+ Raporun Spt Korelasyonları bölümüne ilgili korelasyonun referansı eklenildi.
! Klasik 2:1 yöntemi sürekli temel için revize edildi.
! Bowles ani oturma analizinde hata mesajı vermeden sonuç gösterimi yapılmaya çalışılıyor.
+ Bowles (1987) yöntemine göre ani oturma analizi eklenildi.
+ Analiz ekranında genel değerlendirme sonuç gösterimleri form ebatlarına göre konumlandırılıyor
* Bazı iyileştirme ve düzeltmeler yapıldı.
+ Presiyometre değerlerine bağlı korelasyon aracı eklenildi.
+ Vesic yöntemine göre yatak katsayısı hesabı eklenildi
* Bazı iyileştirme ve düzeltmeler yapıldı.
+ Taşıma gücü hesabında şev açısı dikkate alınabiliniyor
+ Ts En 14688 e göre zemin sınıflandırma aracı eklenildi
+ Zemin birim hacim ağırlıkları hesap aracı eklenildi
+ Zemin Araçları başlığı JeoCad Araçlar olarak değiştirildi
+ JeoCad Araçlar menüsü altına yazılım içerisinde kullanılan Don Derinliği, Deprem Büyüklüğü hesaplama araçlarının kısayolu eklenildi
+ Ekran görüntüsü yakalama aracı kapatıldığında ana ekran simge durumunda ise aşağıdan yukarı getiriliyor
+ Sıkışma indisi katsayısına göre konsolidasyon oturması hesabı . Kullanılan yöntem hakkında bilgi edinmek için tıklayın.
+ Klasik 2:1 zemin gerilmesi yöntemi formülü rapordak ilgili alanlara eklenildi
+ Raporun ara bilgileri bölümüne arsa nitelik bilgisi eklenildi
+ Raporun bina bilgilerine temel genişliği ve uzunluğu eklenildi
*  Dts seçimi ile ilgili hata yapılan eski versiyonla oluşturulan dosyaların okunmasında bu hatanın düzeltilmesi sağlandı
* Bazı ivme değerleri için Fs düzeltme katsayı hesabındaki hata giderildi.
* Raporun içerik bölümünde yapı - zemin etkileşim bölümünde 3.3. versiyonudan kaynaklı bir numaralandırma hatası düzeltildi.
* Raporun kayma güvenli kontrolü bölümden birden çok yükleme yapılması halinde birinci yüklemeden sonraki yüklemelerin gösterim hatası düzeltildi.
+ Rapor bölümüne kazı ve iksa önerileri eklenildi. Öneriler arasında
 • Serbest kazı derinliği
 • Serbest kazı derinliği hesabı ve önerisi
 • Şevli kazı
 • Ahşap iksa (Yatay ve düşey kaplamalı)
 • Payandalı Ahşap iksa (Yatay ve düşey kaplamalı)
 • Betonarme konsol istinat duvarı
 • Betonarme nervürlü istinat duvarı
 • Betonarme fore kazık istinat duvarı
 • Toprakarme istinat duvarı
 • Taş ağırlık istinat duvarı
 • Beton ağırlık istinat duvarı
+ Raporun MEVCUT ZEMİN ARAŞTIRMALARI bölümüne arazi deneylerine ek olarak jeofizik ve laboratuvar deneylerinin açıklamaları eklenildi
+ Raporun Önerilen temel sistemine emniyetli taşıma gücü değerini eklenildi
! Sıvılaşma analizi rapor Depremsellik bölümüne taşındı
+ Cu30 ile yerel zemini sınıfı tesitinin sonuçları rapor bölümüne eklenildi
+ Yerel zemini sınıfı sonuçları raporun içerik listesi bölümüne eklenildi.
! Oturma analizinde bir yetersizlik olması halinde raporun zemin iyileştirme alternatifleri bölümünde bu durum belirtilip zemin iyileştirme öneri yazılıyor.
! Raporun zemin iyileştirme alternatifleri bölümü iyileştirildi.
* Raporun zemin iyileştirme alternatifleri bölümünde bazı sıvılaştırma kontrollerinin kontrolü dikkate alınmadan zemin iyileştirmesi öneriliyordu. Düzeltildi.
* Raporun Sondaj derinliği hesap sunumunda birden çok yükleme olması halinde oluşan sadece bir yüklemeye ait sonuç gösteriliyordu düzeltildi.
+ Proje modeli 3 boyutlu gösterimine ek olarak 2 boyutlu olarakta görünütülenebiliniyor
+ Proje modeli düz, gizli çizgi,render, gölgeli ve tel kafes türlerinde görüntülenebiliyor. Görüntü ayarları Seçenekler>Arayüz sekmesinden ulaşılabilir
! Model görünütüleme bileşeni güncellendi
* Ekran görüntüsü yakalam aracında resim düzenleme işlemleri açılan formların ekran görüntüleme ekran aracının arkasında kalma sorunu çözüldü
 *-! Bazı iyileştirmeler yapıldı
+ Arayüz bileşenleri güncellendi
+ Ekran görüntüleme aracında ekran görüntüsü yakalanan resimler üzerinde kırpma, solgunlaştırma, renk ayarı, aynalama ve döndürme işlemleri yapılabiliyor.
! Deprem tehlike haritası parametre okuma fonksiyonu geliştirildi. Değerler çevrimiçi TDTH haritası değerleri ile çok yakın çıkıyor
 ! Rapor ve analiz ekranında ani ve konsolidasyon oturma sonuç gösterimi düzenlendi
 * Raporda çok sayıda iyileştirme yapıldı
 *-! Bazı iyileştirmeler yapıldı
* Deprem Tehlike haritası parametre okumada bir hata giderildi.
* Ekran görüntüsü yakalama ekranında Yapı hakkında Bilgiler bölümüne resim ekleme hatası giderildi.Ekran görüntüsü yakalama ekranında Yapı hakkında Bilgiler bölümüne resim ekleme hatası giderildi.
* Analiz yapılmadan rapor görüntülenirken Spt Düzeltmeleri ve Korelasyonları uyarı hatası gösterimi giderildi.
+ Parsel Sorgu Uygulamasından elden edilen koordinatlarla her deprem düzey için Türkiye Deprem Tehlike haritası parametreleri (Sd,S1,PGA ve PGV) yaklaşık olarak elde edilebiliniyor
+ Parsel sorgu uygulamasından okunan koordinat değerlerine göre arazi kenar ölçüleri hesaplanıp raporda sunuluyor
 + Temel ekranına yerel zemin sınıfına bağlı temel don derinliği değerleri ve Karayolları Don Derinliği Haritası  eklenildi.
 + CPT ile taşıma gücü hesabı
 + Spt değerleri ile taşıma gücü hesabı
 + Spt korelasyon yöntemlerine Kullhway ve Mayne yöntemi ile içsel sürtünme açısı hesabı eklenildi
 + Raporun Mevcut Zemin Araştırmaları bölümüne bazı arazi deneylerinin özet açıklamaları eklenildi.
+ Su Bilgileri ekranına yer altı su seviyesi ölçüm tarihleri için veri giriş formu eklenildi
+ Zemin Ekranına Birim Dönüştürücü için kısayol eklenildi.
* Zemin Ekranı veri girişinde bazı değerlerin veri giriş kutucuğuna hesap makinesi eklenildi.
* Bazı iyileştirmeler yapıldı
  KASIM AYINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER 3.0.0 VERSİYONU OLARAK ADLANDIRILACAKTIR
 + Zemin Sınıfları ekranına kaya zeminler için yaklaşık zemin mukavemet parametreleri eklenildi.
Kaynak: Kaya Malzemesinin Kohezyon ve İçsel Sürtünme Açısının Dolaylı Yöntemlerle İrdelenmesi (Kadir Karaman, Ferdi Cihangir, Ayhan Kesimal)
 ! Sıvılaşma analiz sonuçlarının sunumunda güncelleme yapıldı
+ Ishihara ve Yoshimine Yöntemine göre sıvılaşma sonrası yanal yer değiştirmenin hesabı
+ Ishihara ve Yoshimine Yöntemine göre sıvılaşma sonrası dinamik oturmanın hesabı
+ Tokimatsu ve Seed Yöntemine göre sıvılaşma sonrası dinamik oturmanın hesabı
+ Kramer ve Wang yöntemine göre sıvılaşma sonrası kayma dayanımı kaybı hesabı
+ Weber Vd. yöntemine göre sıvılaşma sonrası kayma dayanımı kaybı hesabı
+ Lee Vd yöntemine göre sivilaşma risk indeksi hesabı 
+ Sönmez ve Gökceoğlu yöntemine göre sivilaşma risk indeksi hesabı
+ SPT Korelasyonlarına S. Yagiz - E. Akyol - G. Sen ait Elastisite Modülü korelasyonu eklenildi
+ SPT Korelasyonlarına S. Yagiz - E. Akyol - G. Sen ait Limit Basınç korelasyonu eklenildi
+ Deprem ekranına Deprem Moment Büyüklüğü (Mw) hesabı eklenildi
+ Deprem ekranına fay türü verisi eklenildi.
* Iwasaki Wz hesabında z değeri olarak  zeminin yüzeyden itibaren derinliği olup tabaka orta noktasındaki derinlik olarak alınıyor 
+ Sıvılaşma analizinde TBDY Madde 16.6.2 gereğince zemin tabakasındaki plastisite indisi 12 'den büyük veya eşit olursa sıvılaşma riski yoktur kabul ediliyor
+ Zemin Bilgileri ekranı Plastisite oranı kutucuğunun yanına bilgi butonu eklenildi.
!İdriss ve Seed yönteminde etkin Yer ivmesi değeri olarak 0.4*Sds değerini kullanılıyor
! Zemin bilgileri düzenleme ekranında veri düzenlemesindeki ver girişi revize edildi
! Analiz Ekranında Taşıma, Sıvılaşam, Oturma, Zemin Gerilmesi ve Yatak Katsayıs butonlarına basıldığında tanımlı sonuçların gösterimi yerine aşağı açılan menünün açılması sağlandı
* Yazılım kapatalırken değişiklikleri kaydet denildiğinde değişikliklerin kaydedilme sorunu çözüldü
* Spt korelasyonlarında kullanılan Spt N düzeltmelerinde yuvarlama opsiyonları çalışmıyordu düzeltildi
* Versiyon kontrolünde bazı durumlarda oluşan karşılaştırma hatası giderildi
* Bazı durumlarda Spt korelasyon sonuçlarının gösteriminde oluşan hata giderildi
* Bazı durumlarda jeofizi korelasyon sonuçlarının gösteriminde oluşan hata giderildi
* Analiz süresindeki yavaşlama giderildi
+ Ayarlar ekranına Arayüz sekmesi eklenildi.
! Zemin hakim periyotu hesabı değiştirildi. (Ali Keçeli ve Mustafa Cevher in önerdiği yöntem kullanılıyor) 
+ Oturma analiz sonuçlarına kıyas eklenildi 
+ Proje Bilgileri ekranına Rapor No eklenildi 
* Proje tarihi atama sorunu giderildi 
! Analiz ekranına sonuç textbox ında sadece ilgili sonuçlar gösteriliyor. 
* Ekran görüntüsü alınan şekillerin Şekil Listesine eklenilmesi yapıldı 

 

 • ! Yük Bilgileri ekranında terimler Yük Ekleme ekranı eşitlendi
 • + Jeofizik tabaka girişinde tabaka kalınlıları temel gömülme derinliğinde az ise kullanıcı uyarılıyor ve toplam jeofizik tabaka kalınlığı temel derinliğinden itibaren temel genişliği kadar arttırılıyor
 • + Yardım menüsüne Jeo Taşıma yazılımının yeni sürüm notlarını gösteren link eklenildi.
 • + Yazılım başlagıcında kullanılan versiyon kontrolü opsiyonel hale getirildi.
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı
 • + Firma & Mühendis & Mimar ekranına bilgisayarınızda tanımlı bilgileri okumanızı sağlayacak bir fonksiyon eklenildi.
 • + Firma & Mühendis & Mimar ekranına bilgisayarınızda tanımlı bilgileri okumanızı sağlayacak bir fonksiyon eklenildi.
 • + Zemin bilgileri ekranı kısa kohezyon değeri veri girişinde bazı durumlarda oluşan hata giderildi.
 • ! Yazılım başlagıcında kullanılan versiyon kontrolü değiştirildi.
 • + Bazı iyileştirmeler yapıldı
 • + Rapor ekranına "Zemin İyileştirme Önerileri" eklenildi.
 • + Spt N düzeltmeleri için yuvarlama opsiyonel hale getirildi.
 • + Bodrum perdelerine gelen yatay itkilerin raporda gösterimi sağlandı.
 • + Rapora zeminin mukavemet parametrelerinin azaltılması durumunda azaltma için kullanılan formüller eklenildi.
 • + Rapora kayma kontrolü formülleri eklenildi     ' + Rapora jeofizik korelasyonlara bağlı yatak kastsayısı hesabının formülü eklenildi.
 • + Rapora taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabının formülü eklenildi.
 • + Rapora presiyometre taşıma gücü formülleri eklenildi.
 • + Rapora tek eksenli taşıma gücü formülü eklenildi.
 • + Rapora nokta yükleme taşıma gücü formülü eklenildi.
 • + Rapora Şişme hesabı formülü eklenildi.
 • + Rapora Kitle Katsayısı ile ilgili yardımcı bir tablo eklenildi.
 • + Cn örtü yükü düzeltme katsayısı drenajsız zeminlerde 1 kabul ediliyor.
 • + Jeofizik veri giriş ekranında Hepsini Sil seçeneği
 • + Zemin ekranında Kitle Katsayısı ile ilgili yardımcı bir tablo eklenildi.
 • + Rapora kayma kontrolü değişkenlerinin açıklamaları eklenildi.
 • + Zemin bilgileri ekranına zeminin mukavemet parametrelerinin otomatik azaltılmasını sağlayacak bir seçenek eklenildi.
 • + Tabaka ekranında kullanılan zemin bu seçim kaldırılmadan silinemiyor.
 • + Raporda Taşıma gücü, sıvılaşma, spt korelasyonları ve kayma kontrollerinde kullanılan TBDY'deki formül maddeleri  eklenildi.
 • + Raporda taşıma gücü ve yatak katsayısı sonuç bölümüne analiz sonuçlarının değerlendirmesi eklenildi.
 • + Raporda genel taşıma gücü formülünün formatı değiştirildi.
 • * Presiyometre ile taşıma gücü hesabında izin verilebilir taşıma gücü hesabında düzeltme yapıldı.
 • * İdriss ve Seed sıvılaşma kontrolündeki hata giderildi.
 • * Klasik yatak katsayısı hesabında ani ve konsolidasyon oturmalarının seçimine göre oturma değeri dikkate alınıyor.
 • * Jeofizik korelasyonları ile elde edilen Kayma Modülü hesabındaki birim dönüştürme hatası giderildi 
 • - Yerel Zemin sınıfı seçenekler ekranında tabaka kalınlığı seçim atama hatası giderildi .
 • ! Jeofizik korelasyonları ile elde edilen Elastisite Modülü hesabında yöntem değişikliğine gidildi
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • +TBDY e göre taşıma gücü hesap raporunda taşıma gücü  formülünde yapılan işlemler açık bir şekilde yazılıyor
 •  * Rapor bölümünde ek sayısı 0 iken Ekler butonuna basılması halinde yazılım hata veriyordu
 • + Taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabında kullanılan 40*q formülündeki 40 değeri opsiyonel hale getirildi
 • + Zemin Bilgileri ekranına Fi ve c parametrelerini azaltma katsayısı aracı eklenildi.
 • ! Rapor sonuç kısmı revize edildi
 • + Zemin bilgileri, Proje Bilgilri ve Temel Bilgileri ekranındaki bir veriye bilgilendirme eklenildi
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • + Deprem ekranına PGV eklenildi.
 • * Deprem ekranında, Dts hesabındaki hata giderildi.
 • * Yük bilgileri ekra nında yük silme hatası giderildi
 • * Tabaka, zemin gibi bilgilerin gösterilediği formlardaki list objelerindeki bilgilerin silinmesi durumunda renk değişikliği çalışmıyordu Düzeltildi.
 • * Dönme açısının sonuç gösteriminde ok gösterim hatası düzeltildi
 • * Direk dosya üzerine tıklanarak dosya açılması durumunda yaşanan hata giderildi
 • * Dosya okuma hatası giderildi
 • ! İlk çalışmada yapılan versiyonda internet bağlantısı olmaması durumunda verilen uyarı kaldırıldı
 • * Mühendis Mimar bilgilerinin silinmesi durumunda oluşan hata giderildi.
 • ! İstatistik sonuç ekranında terim açıklamalarının okunurluğu arttırıldı.
 • Jeo Taşıma 2.1 da çok sayıda değişiklik yapıldığı için eklenilen özellikleri içeren bir tanıtım dosyası hazırlanmıştır. 
 • Jeo Taşıma 2.1 Yeni Özellikler dosyasını incelemek için buraya tıklayın
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • * Çözüm süresi konusunda iyileştirme yapıldı (16.09.2019 tarihli 1.7.1.2 ve 1.7.1.1 versiyonları aynı versiyonlardır)
 • + Oturma, zemin gerilmesi ve sondaj derinliği hesapları temelin köşesinde veya orta noktasında yapılabiliyor.
 • * Zemin gerilme hesaplarında efektif değil direk kullanıcının tanımladığı Lx ve Ly değerleri kullanılıyor
 • ! Konsolidasyon oturmasında qo yerine qnet kullanılmaya başlanıldı
 • ! Oturma ve zemin gerilme analizinde kullanılan tabakalama sisteminde oluşan bir hata düzeltildi
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • * Hansen yöntemi ile derinlik katsayılarının hesabında Df ve B parametrelerinin ilişkisi dikkate alındı
 • ! Bazı projelerde temel tabakasının seçiminde yapılan yanlış seçim düzletildi
 • ! Bazı projelerde  oturma analizi tabakalandırılmasında oluşan hata giderildi  
 • + Rapor sunumu ekranına 'Sonuç ve Öneriler' gösterilecek yatak katsayısı yöntemi opsiyonel hale getirildi'
 • * Su altındaki toplam düşey gerilme hesabında düzeltme yapıldı
 • + Üst versiyonlar için Zemin Bilgileri ekranında bazı eklemeler yapıldı
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • + Sondaj derinliği hesabı 
  • Temel genişliğine bağlı sondaj derinliği hesabı
  • Efektif gerilmeye bağlı sondaj derinliği hesabı
  • Zemin gerilme dağılımına bağlı sondaj derinliği hesabı
  • Su seviyesine bağlı  sondaj derinliği hesabı
 • + İstenilen tabakada opsiyonel sıvılaşma kontrolü
 • + Taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabında taşıma gücü analizi seçim opsiyonu
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • + Presiyometri deney sonuçlarına göre taşıma gücü analizi   
 • + Nokta yükleme deney sonuçlarına taşıma gücü analizi   
 • + Tek eksenli basıç sonuçlarına göre taşıma gücü analizi   
 • + Yatak katsayısı hesabına yeni yöntemler eklenildi         
  • Taşıma gücü değerine göre         
  • Spt korelasyonlarına göre   
 • ! Ani oturma ve Konsodilayon oturması ayrıştırıldı     
 • ! Analiz ekranında analizler tek bir tuş altında toplanıldı.
 • ! Görüntülenmek istenilen raporlar için analiz ekranına ayrı butonlar koyuldu.
 • ! Bütün analizlere çoklu seçim imkanı getirildi. Sıvılaşma, oturma, zemin gerilmesi analizlerinin hepsi bir seferde seçilip analizleri yapılabiliyor
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme Notasyonu

! : Değiştirildi   
+ : Eklendi
* : Düzeltildi   
- : Kaldırıldı